ม.ดังสหรัฐยื่นฟ้อง รบ.ทรัมป์ หลังห้าม นศ.ต่างชาติเรียนออนไลน์ในประเทศ

จากประกาศของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งแนวทางนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาต่างชาติราว 5,000 คน นายแลร์รี บาโคว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ผ่านการยั้งคิดคำสั่งนี้ออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์

คือการสร้างแรงกดดันให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลในเทอมหน้า โดยไม่ใส่ใจถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ และคนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความเข้มงวดในการทำวีซ่านักเรียน และยังห้ามนักศึกษาเดินทางมายังสหรัฐฯ เพื่อเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียวด้วย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้ศุลกากร ระบุข้อห้ามนี้ลงในคู่มือของหน่วยงาน ในขณะที่มีการยืดหยุ่นให้ผู้ที่เข้าเรียนแบบผสมผสานกันระหว่างการเรียนออนไลน์ และการเรียนตัวต่อตัว พร้อมระบุว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสหรัฐฯ แล้ว จะต้องพิจารณามาตรการใหม่ เช่น การเปลี่ยนไปเรียนในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว